Беларуская каляндарна-абрадавая песня ў кантэксце фальклорных традыцый славян

belaruskaya kalyandarna-abradavaya pesnya u kanteksce falklornyh tradycyi slavyan

Беларуская каляндарна-абрадавая песня ў кантэксце фальклорных традыцый славян
Аўтар: Ліс Арсень
Выдавец: НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ, Мінск
Дата выхаду: 2008
Мова: Беларуская
Старонак: 296
Фармат: PDF
памер: 1.15 Mb

Цитата:
У манаграфіі даследуецца вобразная сістэма, паэтыка, тыпалогія вяснянак, юраўскіх, карагодных, купальскіх і жніўных песень беларускага народнага календара ў кантэксце песенных жанраў абрадавага фальклору балгар, рускіх, украінцаў. Выяўлены прыярытэты, агульнае і этнічна адметнае ў традыцыйнай культуры славянскіх народаў. Кніга разлічана на выкладчыкаў і студэнтаў філалагічных факультэтаў ВНУ, а таксама на шырокае кола чытачоў, неабыякавых да духоўнай спадчыны Славіі.

download:

file.uz
rapidgator
mirrorcreator
mirror 1
mirror 2

pass: uztranslations


Leave a Comment

Translate »