Грамматіки Славєнския правилноє Сvнтаґма – Church Slavonic Grammar

hrammatiki slavenskiya pravilnoe svntagma

Грамматіки Славєнския правилноє Сvнтаґма – Church Slavonic Grammar
Author: Мелетій Смотрицький (Meletius Smotritsky)
Publisher: Друкарня князя Богдана Огинського в Єв’ї, Литва
Publication date: 1619
Number of pages: Grammar 502, Research 61
Format / Quality: html
Languages:
Grammar: Church Slavonic, Ruthenian
Research: Ukrainian
Size: 6 Mb

Smotrytsky is best known for his Grammar of Church Slavonic (Грамматіки славєнския правилноє Сvнтаґма, 1619), which codified what is now known as “Modern Church Slavonic” or, more specifically, “Meletian Church Slavonic”. It was the sole handbook for grammar in Belarusian, Russian and Ukrainian lands, and had an enormous impact on the literary usage in Church Slavonic texts throughout the Slavonic countries. The grammar was reprinted many times.
Meletius Smotrytsky (Ukrainian: Мелетій Смотрицький, Meletiy Smotryts’kyy; Belarusian: Мялецій Сматрыцкі; Russian: Мелетий Смотрицкий; Latin: Theophilus Orthologus), née Maksym Herasymovytch (c. 1577 – 17(27) December 1633) was a Ruthenian (Ukrainian, Belarusian) linguist from Galicia, author and religious activist. Son of the famous Ukrainian religious and political activist Herasym Smotrytsky. Education in Ostroh (Ostrog) and Vilnius, as well as Leipzig, Wittenberg and Nuremberg, later rector of Kiev Brotherhood’s school.
The complete facsimile of the original book is accompanied by an analytical research, written by Vasyl Nimchuk for the 1978 edition.
«Грамматїки Славεнскиѧ правилноε Сvнтаґма» — один із найвидатніших творів давнього слов’янського мовознавства. Його написав молодий учений, добре обізнаний із тодішньою європейською та вітчизняною граматичною наукою і з церковнослов’янськими текстами, досвідчений педагог, що викладав церковнослов’янську мову в школах Вільна, Острога, Києва. Автор створив працю в несприятливих умовах переслідувань його після надрукування книги «Θρηνος» («Плач»). Смотрицький змушений був блукати з місця на місце, але найдовше (приблизно чотири роки) він прожив у Києві, де йому надав притулок І. Борецький. Очевидно, під час викладання й ректорування в Київській школі Мелетій написав якщо не ввесь текст, то принаймні більшу частину «Граматики» (1614 р. або 1615—1617 рр.— перша пол. 1618 р.). Написання книги в період вимушеного мандрування автор наче засвідчує на титульній сторінці твору: «Грамматїки… Сvнтаґма… Потщанїємъ Многогрєшнагω Мніха Мεлεтїя Смотрискогω… назданномъ странствующагω снисканноε u прижитоε…» (підкреслення наше — В. Н.). «Граматика», текст якої публікується, надрукована 1619 р. в маєтку князя Богдана Огинського (на це вказує і герб на другій сторінці) в Єв’ї (тепер — Вевіс, Тракайського району) недалеко від Вільна. Це — книга in 8°, яка налічує 502 сторінки (1 — титульна, 2 — герб князя Огинського, 3—6 — передмова, 7—502 — текст граматики). Пагінації немає (сигнатура внизу, за зошитами).
Повне факсиміле “Граматики” супроводжується дослідженням пам’ятки, написаним Василем Німчуком для видання 1978 року.

Download
mirror


Leave a Comment

Translate »