Program naucienia języka łemkowskiego (riisińskiego) dla szkoły podstawowej i gimnazjum

program naucienia j281zyka 322emkowskiego riisi324skiego dla szko322y podstawowej i gimnazjum

Program naucienia języka łemkowskiego (riisińskiego) dla szkoły podstawowej i gimnazjum
Author: Chiomiak Mirosława
Publisher: Warszawa-Legnica
Publication date: 1999
ISBN: 83-909730-1-4
Number of pages: 54
Format / Quality: pdf
Size: 2,1 MB

Nauczanie języka ojczystego mniejszości narodowych i grup etnicznych odgrywa doniosłą rolę we wszechstronnym rozwoju osobowości ucznia, szczegcMnie w kształtowaniu i rozwijaniu sfeiy uczuciowej. Przeżycia emocjonalne kształtują pozytywną motywację do nauki. Literatura piękna wpływa na rozwój uczuć estetycznych, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie ludzkiej osobowości w grupach społecznych, powodują większą wrażhwość moralną, społeczną i intelektualną.

Download


Leave a Comment

Translate »