Arapça’da Sayılar


arap231ada say305lar?
Arapça’da Sayılar
Author: Vecdi Akyüz
Publisher: Kitabevi
Language: Arabic (for Turkish speakers)
Publication date: Mayıs 1998
File Type: RaR PdF
File Size: 10.0MB

Arapça’da öğrenilmesi en zor konulardan birisi de, sayıların kuruluşu ve kullanımı konusudur. Bunun sebebi, gerek sayıların kendileriyle, gerekse sayı-sayılan ilişkileriyle ilgili ayrıntılı kuralların ve hemen her kuralın bir istisnasının bulunmasıdır.
Sayıların kuruluşunda ve kullanımında, hem Arap asıllı öğrenciler ve hatta yazarlar, hem de özellikle yabancılar zorlanmakta ve çoğu zaman yanlışlık yapmaktadır. Bu durumu düzeltmenin en önemli yolu, sayıların kurallarını iyi kavramak ve bol bol örnekler kurarak cümle içinde kullanmaktır.
Elinizdeki bu çalışma, sayılarla ilgili zorlukları kavramak ve sonuçta onları yenmek amacıyla hazırlanmıştır. Arapça’da Fiil Kipleri ve Yardımcıları ile Arapça’da Fiil Zamanları adlı iki çalışmamız gibi, bu eser de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde on beş yıldır verdiğimiz derslerin, okuduğumuz ve taradığımız kitap, dergi ve gazetelerden seçtiğimiz örneklerin düzenlenmesiyle oluştu.
Sayıları Türkçe’nin mantığına uygun bir biçimde sınıflayıp inceleyerek asıl sayılar, sıra sayıları, üleştirme sayıları, topluluk sayıları, kesir sayıları ve belgisiz sayılar ayrımlarına gittik. Asıl sayıları da birler basamağı, onlar basamağı, yüzler, binler ve milyonlar basamağı şeklinde ayrıca alt bölümlere ayırarak, daha kolay anlaşılmasını sağladık. Bu kışımın sonunda sayıların kuruluş ve i’rab özelliklerini ayrı bir bölüm olarak daha kuşatıcı biçimde inceledik. Belgisiz sayıları ayrı bir kısım olarak genişçe ele aldık. Çünkü bu konu, sanıldığından çok daha önemlidir. Belgisiz sayıları, saf belgisiz anlatımlar, yaklaşıklık anlatımları, bütün/bölüm anlatımları, kusurlu anlatımlar, çoklu/azlı anlatımlar ve daha çoklu/daha azlı anlatımlar biçiminde altı alt bölümde genişçe inceledik. Son kısmı ise, sayılarla ilgili çok yönlü anlatımlara ayırdık. Bu kısımda, sayıların her türünün çokça kullanıldığı saat, yaş, gün/hafta, tarih/takvim anlatımları ile sayılardan fiil ve isim türetme konularını işledik.
Sayılarla ilgili konular işlenirken, bol formüller ve kısa uygulanışları, çok sayıda cümle içinde kullanılışı ve geliştirmeye yönelik alıştırmalar verilmiştir. Ayrıca terimleşme, deyimleşme ve kalıplaşmalar da verilerek, konunun bütünlük içinde kavranmasına çalışılmıştır.

FileFactory.com |FileServe.com |UpLoading.com |FileSonic.com |HotFile.com

Leave a Comment

Translate »