Arap Dilinde Erillik Dişilik Müzekker Müennes


arap dilinde erillik di351ilik m252zekker m252ennes?
Arap Dilinde Erillik Dişilik Müzekker Müennes
Author: Abdurrahim ŞENOCAK
Publisher: Bilimadamı Yayınları
ISBN: 9758737104 , 978-975-8737-10-9
Language: Arabic (for Turkish speakers)
File Type: RaR -> pdf
File Size: 3.33MB

Arap dili İslam dinini, medeniyetini ve edebiyatını günümüze kadar taşıyan en önemli ve en zengin dildir. İslam dininin temel kaynaklarını anlayabilmek, bu sahada yazılmış klasik, modern metinleri inceleyebilmek ve araştırma yapabilmek için Arap diline vakıf olmak hayati önem taşımaktadır.
Bu amaçla, özellikle son dönemlerde, ülkemizde Arap dili ve belagati’ne yönelik pek çok bilimsel çalışmanın yapılması sevindirici bir durumdur. Bu emek dolu çalışmaları,
Arapça öğrenimine karşı günbegün artan ilginin de tetiklediğini söyleyebiliriz.
Elinizdeki bu eser her ne kadar Arap dilinde spesifik bir gramer konusunu ihtiva etse de, yukarıda işaret ettiğimiz hususlar ve hassasiyetler yönünden bakıldığında, bu alana yönelik mütevazi bir katkı sunmaktadır.

onMirror.com

Leave a Comment

Translate »