Alban (Qafqaz) dilinin muqayisili – izahli lugati. 3 Cild

alban qafqaz dilinin muqayisili - izahli lugati 3 cild?

Alban (Qafqaz) dilinin muqayisili – izahli lugati. 3 Cild
Author: Bəxtiyar Tuncay
Publisher: Baki
Publication date: 2012
Number of pages: 112+93
Format / Quality: PDF/DOC
Size: 3 Mb
Language: Azarbaican

cadu (-nunq, -lar, -larnınq) ism. – cadu, ovsun, cadugər: Caduluxundan xatunlarnınq. Qadınların ovsunlarından. Yoxsa yaman adamlar da cadular ilgəri kelgəylər yamanlıxqa anda, bularğanlar da bulartsarlar (II Tim. 3: 13). Amma pis adamlar və cadugərlər aldadıb-aldanaraq getdikcə daha betər olacaqlar. Ki işitməgəy ol avazın cadununq cardar (çalıçınınq esli) da almağay ot otberüçi axillıdan (eslidən) (Məz. 57/58: 6). Belə ki, müdrik cadugərin (məharətli musiqiçinin) səsini eşitməyəcək və müdrik həkimdən ot almayacaq. cadula ~ (-ğay, -sarmen, -sarsen, -sar) fel. – cadu etmək, ovsunlamaq cadulan ~ fel. – cadugərlik ermək, ovsunçuluqla məşğul olmaq

Download
mirror


Leave a Comment

Translate »