Arin

arin?

Arin
Author: bey hadi
Publisher: Təbriz
Publication date: 2005
Number of pages: 1930
Format / Quality: pdf/rar very good
Size: 14mb

Bu sözlükdə çalışmışam, türk sözlərinin kökəni, kəndi özü və tanıqları yaxud yaxın kökdən olan kəlmələr aracılığı ilə açıqlansın. sözün, özü danışıb, səslənsin.

Download
No Password


Leave a Comment

Translate »