Divanü Luğat-it Türk

divan252 lu287at-it t252rk?

Divanü Luğat-it Türk
Author: Mahmud Kaşgari
Tranlator & Tərcümə: Dr.Ramiz Asker
Publisher: Baki.,”Ozan”
Publication date: 2006-2008
ISBN: 9952-426-00-x
Number of pages: 512+400 +400+752
Format / Quality: PDF
Size: 31,22+32,56+28+24 Mb
Language: Azarbaican

Divanü Lügati’t Türk, sözlük olarak da dünya tarihinin önemli eserlerindendir. Elbette onun, bugün dünyanın neresinde olursa olsun, Türk dili konuşan halklar için kıymeti paha biçilmezdir. Bir düşünün lütfen, Türk dili konuşanların bugün, düşünürken konuşurken kullandıkları kelimelerin bin yıl önceki hallerini bir kitapta topluca bulabilme imkanları var. Emin olun bu, yaşayan dillerden çok azına nasip olan bir imkandır. Ölü bir dil olduğu için Latinceyi saymazsak, İngilizce ve Fransızca’nın hazırlanan ilk sözlüğü 1480 tarihine kadar gider.

Download


Leave a Comment

Translate »