Bāziskas prūsiskai-pōliskas wirdeīns per tālaisin laksikis rekreaciōnin

b257ziskas pr363siskai-p333liskas wirde299ns per t257laisin laksikis rekreaci333nin?

Bāziskas prūsiskai-pōliskas wirdeīns per tālaisin laksikis rekreaciōnin
Author: Mikkels Klussis
Publisher: wydania
Publication date: 2005
Number of pages: 384
Format / Quality: pdf
Size: 1,4 MB

Słownik polsko-pruski i prusko-polski. Słownik ten opracowany został przez znakomitego lingwistę Mikkelsa Klussisa w 1998/1999 i wydany w formie książkowej. Do Polski trafiło (sic!) 50 egzemplarzy. Wszystkie zostały rozesłane do bibliotek uniwersyteckich, historyków, językoznawców i. prusofilów. Książka okazała się białym krukiem i jest obecnie bardzo poszukiwana.

Download
mirror


Leave a Comment

Translate »