Orotariko Euskal Hiztegia – Diccionario General Vasco


orotariko euskal hiztegia - diccionario general vasco?
Orotariko Euskal Hiztegia – Diccionario General Vasco
Author: Luis Michelena (Koldo Mitxelena)
Publisher: Euskaltzaindia (Academy of the Basque Language), 1987-2005
Format/Quality: rar > pdf, excellent quality
Size: 127,9 MB / 16 volumes (around 13.000 pages)
Languages: Basque / Spanish

Read more