წერის ანბანური სისტემა და ძველი ქართული დამწერლობა / ?????????? ?????? ? ???????????????? ???????????? [Alphabetic Writing and the Old Georgian Script]

43324308432043124321 43044316430543044316432343204312 4321431243214322430843154304 43074304 43314309430843144312 4325430443204311432343144312 4307430443154332430843204314431743054304 alfavitnoe pismo i drevnegruzinskaya pismennost?წერის ანბანური სისტემა და ძველი ქართული დამწერლობა / ?????????? ?????? ? ???????????????? ???????????? [Alphabetic Writing and the Old Georgian Script]
Author: გამყრელიძე, თამაზ (???????????, ?.?.)
Publisher: თბილისის უნივერსიტეტის გამ-ბა
Publication date: 1989
ISBN: 5-511-00311-5
Number of pages: 357
Language: bilingual edition (Georgian / Russian)

Format / Quality: pdf / high
Size: 10.04 Mb

Read more

Discoveries in Hebrew, Gaelic, Gothic, Anglo-Saxon, Latin, Basque and Other Caucasic Languages Showing Fundamental Kinship of the Aryan Tongues and of Basque With the Semitic Tongues

discoveries in hebrew gaelic gothic anglo-saxon latin basque and other caucasic languages showing fundamental kinship of the aryan tongues and of basque with the semitic tongues?Discoveries in Hebrew, Gaelic, Gothic, Anglo-Saxon, Latin, Basque and Other Caucasic Languages Showing Fundamental Kinship of the Aryan Tongues and of Basque With the Semitic Tongues
Author: Allison Emery Drake
Publisher: Herrick Book & Stationery Co.
Publication date: 1907
Number of pages: 419
Format / Quality: pdf
Size: 11,4 MB

Read more