Český etymologický slovník 2001

268esk253 etymologick253 slovn237k?

Český etymologický slovník 2001
Author: Jiří Rejzek
Publisher: LEDA
Date: 2001
Pages: 752
Format: PDF E-dictionary/good quality
Size: 75.92 MB

??????:
Nový český etymologický slovník pro širší veřejnost se na rozdíl od svých předchůdců věnuje stejnou měrou slovům domácím i cizím a navíc zařazuje i některá dosud opomíjená slova nespisovná. Úsporným, ale hutným způsobem se snaží co nejúplněji postihnout historii slov i jejich etymologické souvislosti. Slovník přináší více než 11 000 základních hesel, přibližně 21 000 odvozených slov a téměř 64 000 odkazů na slova jiných jazyků. Pro snazší orientaci čtenáře je ke slovníku připojen přehled jazyků celého světa a přehled nejdůležitějších hláskových změn od indoevropského prajazyka až k současné češtině.

Download

mirror
Password: uztranslations


Leave a Comment

Translate »