Morfológia slovenského jazyka

morfol243gia slovensk233ho jazyka?

Morfológia slovenského jazyka
author: Ladislav Dvonč, Gejza Horák, František Miko, Jozef Mistrík, Ján Oravec, Jozef Ružička, Milan Urbančok
publisher: Jozef Ružička
pages: 895
date: 1966
size: 42mb
format pdf

??????:
Morfológia slovenského jazyka ako čiastkový výsledok kolektívneho výskumu súčasnej spisovnej slovenčiny je súčasťou niekoľkozväzkového diela venovaného všestrannému synchrónnemu opisu slovenčiny. Spracúva sa v nej jedna rovina systému slovenského jazyka; o s t a t n ým r o v i n ám (menovite zvukovej, lexikálnej, syntaktickej a štylistickej) sa majú venovať osobitné syntetické práce.

files.uz
mirrorcreator
Megaupload UZ premium
filesonic
https://depositfiles.com/files/9lnx44a7a

No Password


Leave a Comment

Translate »