EKKO ? HLUSTUNARÆFINGAR

ekko hlustunar198fingar?

EKKO – HLUSTUNARÆFINGAR
Publisher: NÁMSGAGNASTOFNUN
Publication date: 2009
Number of pages: 67
Format / Quality: PDF+Mp3
Size: 110,54 MB

??????:
Danish colloquial speech recorded at normal pace with no gaps, so you may want to hit the pause button frequently to try to imitate the spoken example. Fortunately, there is an accompanying PDF script so you can read along and follow the rapid-fire Danish. Definitely not for the beginner in Danish, but probably useful for an intermediate or advanced student. Here’s a sample:

Vil du fortælle lidt om din skole i Odense? / Ja, det vil jeg gerne. Spørg bare, så vil jeg svare så godt, jeg kan.

Hvor stor er skolen, og hvordan er lærerne? / Der er omkring 700 elever på min skole. De er fra syv–16 år, og der er 45 lærere. Vi har en mandlig skoleleder, som hedder Lars Jensen. Han er rigtig flink. Jeg tror, de fleste elever er glade for ham. Vi har mange gode lærere. Jeg er særlig glad for min klasselærer, Karen, men hende har vi også haft, siden vi begyndte i 1. klasse.

Er det ikke mærkeligt at have den samme klasselærer hele tiden? / Nej, det synes jeg ikke. Hvis man er glad for læreren, er det rart. Hun kender eleverne rigtig godt efter al den tid og tager sig næsten af os som af sine egne børn. Det er meget almindeligt i Danmark, at man har den samme klasselærer hele vejen op igennem folkeskolen.

Hvor lang tid går man i folkeskole i Danmark? / Ni eller ti år. Danmark har ni års obligatorisk undervisning. Efter 9. klasse findes der en valgfri 10. klasse, dvs. den kan man tage, hvis man vil.

Hvilke fag er obligatoriske? / Vi har masser af obligatoriske fag. Vi har dansk, engelsk, kristendomskundskab, historie og samfundsfag. Så har vi selvfølgelig også matematik, geografi, biologi, fysik, kemi og idræt.

Hvad med andre sprog end engelsk? Lærer I flere sprog? / Jo, vi skal lære et sprog til, og vi må vælge mellem tysk og fransk.

Er der også valgfag på de ældste klassetrin? / Ja, ja. Vi har mange valgfag, f.eks. teknologi, medier, billedkunst, fotolære, film, musik, håndarbejde, hjemkundskab og så spansk.

Hvor lang er jeres skoledag? / Skolen begynder klokken otte om morgenen og slutter kl. ca 14 eller 15. Vi har spisefrikvarter på 30 minutter, hvor eleverne spiser deres medbragte madpakker.

files.uz
depositfiles
mirrorstack
mirror

No Password


Leave a Comment

Translate »