English and Welsh Pronouncing Dict

english and welsh pronouncing dict?

English and Welsh Pronouncing Dict
Author: Gan Robert Ioan Prys
Publisher: Cyhoeddwyd Gan Thomas Gee
Publication date: 1857
Number of pages: 712
Format / Quality: pdf/rar good

Y MAE ‘n anhawdd gosod allan amcan y cyhoeddwr yn dwyn y gwaith yma allan yn fwy cryno nag yn ei eiriau ef ei hun ar amleni y rhifynau cyntaf; sef, “Rhoddi Geiriadur o’r iaith Saesneg (yn yr hwn y silliadir pob gair Saesneg a llythyrenau Cymraeg, ac yr eglurir ef yn helaeth a geiriau Cymraeg cyfystyr)
yng nghyrhaedd pob teulu a phob person unigol yn y Dywysogaeth y fath Eiriadur ag a gynnorthwyo’r Cymro uniaith i ddysgu yr iaith Saesneg, heb un cyfarwyddyd arall ; ac un cymhwys, hefyd, o ran maint, a phris, a chyflawnder, i fod yn LLTFB YSGOL.”

Download
mirror
Password: uztranslations


Leave a Comment

Translate »