Nowy słownik polsko-angielski, angielsko-polski Fundacji Kościuszkowskiej (for StarDict, GoldenDict, ColorDict, UniDict)

nowy s322ownik polsko-angielski angielsko-polski fundacji ko347ciuszkowskiej for stardict goldendict colordict unidict?

Nowy słownik polsko-angielski, angielsko-polski Fundacji Kościuszkowskiej (for StarDict, GoldenDict, ColorDict, UniDict)
Author: Jacek Fisak (red.)
Publisher: Universitas
ISBN (books/CD-ROM): 83-7052-574-1
Publication date (content): 2003
Publication date (SD): 2013
Number of records: 56 528 (PL-EN) + 73 999 (EN-PL)
Language: English/Polish
Format / Quality: RAR –> dict, idx, ifo
Size: 8.77 MB (with 10% recovery data)

Nowy słownik polsko-angielski, angielsko-polski Fundacji Kościuszkowskiej (for StarDict, GoldenDict, ColorDict, UniDict)

Po raz pierwszy angielski w wersji amerykańskiej!!
W komplecie: 2 tomy oraz wersja elektroniczna na CD

– pierwszy dwujęzyczny słownik angielszczyzny amerykańskiej

– zawiera ponad 140.000 haseł, 400.000 znaczeń i blisko 100.000 idiomów i utartych zwrotów

– uwzględnia specyficzne użycia brytyjskie oraz inne odmiany języka angielskiego, np. australijską, kanadyjską, nowozelandzką czy południowoafrykańską

– zawiera obszerną terminologię techniczną i specjalistyczną, m.in. z takich dziedzin jak: prawo, ekonomia, informatyka, wojsko, medycyna, media, sport, botanika i zoologia

– podaje wyrażenia literackie, język potoczny, slang, archaizmy, idiomy i syntagmy konwencjonalne

– podaje przykłady użycia słów w autentycznych zdaniach

Nowy Słownik w wersji elektronicznej zawiera:

– wszystkie hasła obu tomów
– informacje gramatyczne
– transkrypcję fonetyczną

Nowy Słownik Fundacji Kościuszkowskiej angielsko-polski i polsko-angielski przygotowali leksykografowie Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Redaktorem naczelnym dwudziestoosobowego zespołu jest prof. dr hab. Jacek Fisiak, twórca poznańskiej szkoły anglistyki polskiej, wychowawca wielu pokoleń anglistów, redaktor międzynarodowych czasopism lingwistycznych i filologicznych, autor i redaktor ponad 150 prac naukowych, w tym 6 słowników angielsko-polskich i polsko-angielskich.

Otwarty uniwersalny format DICT umożliwia korzystanie z niniejszego słownika nie tylko na komputerach PC (StarDict, GoldenDict itp.), ale i na urządzeniach przenośnych (Android, iPhone, iPad – w programie ColorDict, Symbian – w programie UniDict).

files.uz

uploadmirrors

Password: uztranslations

Remarks PL:Jeżeli korzystasz z programu StarDict, to docelową lokalizacją baz dla systemu Windows jest C:Program FilesStardictdic wzgl. C:ProgrammeStardictdic, dla systemu Linux /usr/share/stardict/dic, a dla systemów firmy Apple /opt/gtk/usr/share/stardict/dic. Słowniki można uruchomić nie tylko w programie StarDict, ale i w wielu innych aplikacjach wspierających słownikowy standard DICT, np. GoldenDict (Windows/Linux), ColorDict (Android, iOS), UniDict (Symbian). Jeżeli nie wiesz, czy dla Twojego urządzenia przenośnego stworzono oprogramowanie wspierające ten typ słowników, to szukaj w swoim “appstore” wszystkiego, co zawiera frazę “StarDict”. Użytkownikom Windowsa polecam program GoldenDict, który jest bardziej stabilny i łatwiejszy w konfiguracji (można mu w opcjach pokazać miejsce, gdzie mamy bazy, a wszystko “samo” się ustawi).

Remarks EN: If you are using StarDict, the target location database for Windows is C:Program FilesStardictdic, for Linux it’s /usr/share/stardict/dic and for Apple systems it’s /opt/gtk/usr/share/stardict/dic. Dictionaries can run not only in StarDict but also in many other applications supporting the DICT dictionary standard, such as GoldenDict (Windows/Linux), ColorDict (Android, iOS), UniDict (Symbian). If you’re not sure you have the mobile device software created to support this type of dictionaries, search in its app store for something containing the phrase “StarDict”. For Windows users, GoldenDict is recommended as a program that may be more stable and easier to set up.


Leave a Comment

Translate »