Aletaan! Suomen kielen oppikirja vasta-alkajille


aletaan suomen kielen oppikirja vasta-alkajille?Aletaan! Suomen kielen oppikirja vasta-alkajille
Author: Hämäläinen Eila
Publisher: Hakapaino Oy
Publication date: 2010
Language: ???????
Format: DjVu
Size: 11 Mb

“Aletaan! ” on suunniteltu suomen kielellä tapahtuvaan alkeiskurssin ryhmäopetukseen. Taustalla on vaikuttanut mielikuva oppituntien kestosta ja jäsentymisestä sekä
opiskelijoitten yhteistyöstä. Päätavoitteena on, että opiskelijoiden suullisen kommunikoinnin taitoa aletaan kehittää alusta lähtien tasaisesti kielen rakenteeseen tutustumisen tahdissa. Kurssin haijoittelutilanteet voivat mahdollisimman paljon muistuttaa luonnollista kommunikaatiota, jossa kielen käyttäjä haluaa selviytyä, tulla ymmärretyksi ja ymmärtää toista. Muodollinen kielioppihaijoittelu jää vähemmälle.

Download
DOWNLOAD:
Aletaan! Jatketaan! Harjoitellaan!.rar
rg
eu

Leave a Comment

Translate »