TỪ ĐIỂN PHÁP-VIỆT

t7914 272i7874n ph193p-vi7878t?

TỪ ĐIỂN PHÁP-VIỆT
Author: Viện Ngôn Ngữ học – Viện KHXH Việt Nam
Publisher: Viện Ngôn Ngữ học – Viện KHXH Việt Nam
Publication date: 2000
Number of pages: 1990
Language:Vietnamese/French
Format / Quality: PDF/bonne qualite
Size: 46,3MB

Giới thiệu về nội dung

Cuốn Từ điển Pháp – Việt này, do hai soạn giả Hồ Hải Thụy và Chu Khắc Thuật với sự cộng tác của một số giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ, chuyên gia thuộc các Viện nghiên cứu chuyên ngành biên soạn trong nhiều năm. Được biên soạn trên cơ sở những từ điển và tư liệu mới nhất của Việt Nam và Pháp. Thu thập khối lượng từ lớn – 96.000 mục từ, thuộc nhiều chuyên ngành và phong cách khác nhau, phản ánh được từ vựng của tiếng Pháp hiện đại.

mirrorcreator
depositfiles
mirror

No Password


Leave a Comment

Translate »