Auto: słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki

auto s322ownik niemiecko-polski polsko-niemiecki?

Auto: słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki
Author: Roman Lewicki
Publisher: Krajowa Agencja Wydawnicza
Publication date: 1992
ISBN: 83-03-03490-1
Number of pages: 222
Format / Quality: 7z –> PDF (OCR)
Size: 1.6 MB

Niniejszy słownik samochodowy zawiera w części niemiecko-polskiej 6200, a w części polsko-niemieckiej 7500 najczęściej stosowanych terminów i zwrotów frazeologicznych dotyczących pojazdów samochodowych, ich budowy, obsługi, napraw i użytkowania. Opracowanie słownika oparto na badaniach statystycznych materiałów źródłowych z zakresu techniki samochodowej. Badaniu poddano częstość występowania słownictwa fachowego i sposób jego łączenia w stałe i luźne związki frazeologiczne. W ustaleniu typowych związków znaczeniowych posłużono się także metodą G. Gougenheima, wykorzystującą wywiady ze specjalistami z danej dziedziny. Wywiady te przyczyniły się także do ujednolicenia zawartego w pracy słownictwa. Słownik, z uwagi na swój charakter, powinien w znacznym stopniu ułatwić proces komunikacji językowej w zakresie języka fachowego. Eliminuje on bowiem czasochłonne wyszukiwanie typowych połączeń znaczeniowych. Umożliwia także posługiwanie się językiem w sposób bierny osobom nie posiadającym dostatecznych umiejętności i sprawności językowych. Opracowując słownik podjęto próbę dostosowania występującej w nim terminologii do potrzeb przemysłu motoryzacyjnego, użytkowników pojazdów samochodowych, tłumaczy oraz wszystkich odbiorców zajmujących się dziedziną techniki samochodowej.

Mirrorcreator
Mirror

Password: uztranslations

PLEASE USE 7-ZIP OR PEAZIP TO UNPACK THIS ARCHIVE. WINRAR MAY PRODUCE ERRORS!


Leave a Comment

Translate »