Ιφιγένεια η εν Αυλίδι


921966953947941957949953945 951 949957 913965955943948953?Ιφιγένεια η εν Αυλίδι
Author: Euripides
Publisher: ΟΕΔΒ
Publication date: 1948
Number of pages: 154
Format: PDF
Size: 1,08 MB

Iphigenia in Aulis by Euripides.
Text in ancient greek, with explanatory notes.

Βοοκmirror Βοοκ

Leave a Comment

Translate »