Dizionario arbëresh – italiano della parlata di Piana degli Albanesi


dizionario arb235resh - italiano della parlata di piana degli albanesi?
Dizionario arbëresh – italiano della parlata di Piana degli Albanesi
Author: Gaetano Gerbino
Publication date: 2010
Format: PDF / excellent
Size: 2,75 MB

FJALORI ARBËRISHT-ITALISHT I HORËS SË ARBËRESHËVET

Mirror

Leave a Comment

Translate »