Ona tili – O’zbek maktablarining 7-sinfi uchun e-darslik


ona tili - uzbek language multimedia for school?
Ona tili – O’zbek maktablarining 7-sinfi uchun e-darslik
Publisher:https://eduportal.uz
Format : HTML/exe
Size: 327 Mb
Language:Uzbek

Mavzuni o’rganish mobaynida o’quvchining e’tiborini qaratish maqsadida band matni chiqarilgan daricha tagida “YODDA TUTING!” tugmasi keltirilgan. Bu tugma ustida sichqonchaning chap tugmasini bosish bilan yangi darchada matn o’qilgan ovozi bilan jo’rlikda paydo bo’ladi. Unda matn ovozini o’chirish tugmasi mavjud. U bosilganda ovoz jo’rligi ta’minlanmaydi. Bu darcha yopilgach, yana “darsni o’rganish” rejimining asosiy darchasiga qaytib kelinadi.

Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Mirrors are welcomed

Leave a Comment

Translate »