Her på berget: Tekstbok + Arbeidsbok + Full MP3 Collection


her p229 berget tekstbok arbeidsbok full mp3 collection?
Her på berget: Tekstbok + Arbeidsbok + Full MP3 Collection
Author(-s): Elisabeth Ellingsen, Kristi Mac Donald
Publisher: Cappelen
Publication date: 2005 – 2008
Number of pages: 153 + 173
Format: PDF + MP3, RAR / Excellent
Language: Norwegian
ISBN: 9788202279202
Size: 645.4 MB

Elev-CD-en inneholder mange av tekstene fra tekstboka. Denne CD-en kan kursdeltakerne bruke individuelt. De kan høre på innlesningene, og de kan gjenta selv. Læreren kan også bruke den i klasserommet. Lærer-CD-ene inneholder uttale- og lyttestoff til alle kapitlene. Oppgavene står i arbeidsboka, og læreren kan finne fullstendig tekst på nettstedet. Lærer-CD-ene er i hovedsak beregnet for læreren i undervisningen. Nettstedet inneholder varierte og selvinstruerende interaktive øvelser til hvert kapittel. Det er gratis tilgang til nettstedet www.herpaberget.cappelendamm.no . På nettsiden kan lærere også finne alle tekster til lytteprøvene, fasit til mange av oppgavene i arbeidsboka og ekstrastoff til læreverket. Lærere tildeles passord til ressurssiden ved å besøke nettstedet. Innhold spesielt for nivå C1 finnes på nettstedet. Forfatterne Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald har skrevet flere læreverk og har lang undervisnings-erfaring ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Læreverket består av:
– Tekstbok;
– Arbeidsbok;
– Elev-CD;
– Lærer-CD-er;
– Elevnettsted, gratis;
– Lærerressurs på nettstedet, gratis.

Hitfile.net
Turbobit.net

Leave a Comment

Translate »