Klar for Norge Level I


Klar for Norge Level I
Author: Aud Jahren, Helga Solstad & Eva Høberg
Publisher: Forlaget Fag og Kultur
Number of pages: 170
Format: Book .PDF, medium quality; Audio .SWF, low volume
Size: 23MB

Klar for Norge er et nytt læreverk som skreddersys for deltakere som følger Løp A i Opplæringsplan i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. “Klar for Norge” er et mangoldig læreverk som består av mange komponenter, deriblant bøker, videoer og CD-er. Det gjør at lærerne kan tilpasse undervisningen for individuell opplæring og til lokale forhold. Læreverket speiler også det mangfold og den virkelighet kursdeltakerne møter daglig. Temaene har nytteverdi for den enkelte, og er vinklet på en måte som engasjerer. Læreverket består av en læremiddelpakke til hver modul.
Læreverket egner seg også for opplæring i norsk som andrespråk i ungdomsskolen

Download

Leave a Comment

Translate »