PRZYKŁADOWY TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO – B1

przyk322adowy test z j281zyka polskiego jako obcego - b1?

PRZYKŁADOWY TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO – B1
Publisher: Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości
Języka Polskiego jako Obcego
Date: 2009
Pages: 44
Format: pdf + mp3
Size: 14 mb
Target language: Polski

??????:

?????? ?????? ?? ????? ???????? ?? ????????? ????? ??? ???????????? ?? ??????? ?1 (pdf+mp3). ???????? ????????? ???????:
????????? ?? ????.
??????????.
????????? ????????????.
??????.
???? ??? ?????????.

Download
mirror


Leave a Comment

Translate »