Dicionario De Bioloxía galego-castelán-inglés

dicionario de biolox237a galego-castel225n-ingl233s?

Dicionario De Bioloxía galego-castelán-inglés
Author: Gómez Márquez, J.
Publisher: Galigraf Galicia
Publication date: 2010
Number of pages: 220
Format / Quality: pdf
Size: 1 MB

Hai xa aproximadamente 8 anos un dos obxectivos que nos propuxemos dende o decanato da Facultade de Bioloxía da Universidade de Santiago de compostela foi traballar na elaboración dun dicionario trilingüe –galego, castelán, inglés– de termos biolóxicos. non pretendiamos afrontar a realización dunha obra definitiva, que fose un punto final, senón máis ben ofrecer un punto de partida, o máis rigoroso e detallado posible, un dicionario que sen dúbida deberá ser perfeccionado e actualizado periodicamente, mesmo con ilustracións e esquemas que axuden a comprender ou explicar un concepto, unha estrutura, un mecanismo.

Download


Leave a Comment

Translate »