??????:

fogorvosi szaksz243t225r magyar - rom225n - angol dictionar trilingv de stomatologie magyar - rom226n - englez three language dentristry dictionary hungarian - romanian - english?

Title: Fogorvosi szakszótár: magyar – román – angol Dictionar trilingv de stomatologie: magyar – român – englez Three language dentristry dictionary: Hungarian – Romanian – English
Author: Bocskay István, Matekovits György, Székely Melinda
Publisher: Scientia Kiadó
Publication Date: 2003
Number Of Pages: 577
Quality: Excellent
Language: Hungarian – Romanian – English
Format: .pdf
Size: 2.4mb

??????:
A maga nemében első, hézagpótló háromnyelvű szakszótárunkat mindenekelőtt a felsőfokú fogorvostudományi intézetek magyar hallgatóinak szánjuk, akár anyanyelvükön, akár román nyelven tanulnak. Előbbieknek a román szaknyelv, utóbbiaknak a magyar szaknyelv gyakorlásában, mindkét csoportnak a tudományterünkön is világnyelvivé vált angol (és amerikai angol) szókincs elsajátításában igyekszünk segíteni. Természetesen haszonnal forgathatja munkánkat egyetemi oktató és a gyakorló fogorvos is, továbbá minden érdeklődő, minden erdélyi magyar, aki nem érti, mit mond neki román fogorvosa.

Download

mirror

Thanks for downloading, Enjoy!


Leave a Comment

Translate »