Limba care ne uneste: 1, 2, 3 Levels + CDs


limba care ne uneste 1 2 3 levels cds?
Limba care ne uneste: 1, 2, 3 Levels + CDs
Author(-s): Bărbuţă Ion, Callo Tatiana, Cojocaru-Zavadschi Ala
Publication date: 2003
Format: PDF + WAV / Excellent
Language: Romanian, Russian
Size: 156.9 MB

„Limba care ne uneste” reprezintă un manual de bază pentru adulţi, manual care asigură studiul limbii de la nivelul zero. El conţine 40 de lecţii si este prevăzut pentru 120 de ore: câte 3 ore academice pentru fiecare lecţie.
Prezentul manual poate fi utilizat doar în condiţiile învăţării limbii cu profesorul.
Specificul acestui manual constă în faptul că limba se predă și se învaţă prin comunicare, deci este un manual de tip funcţional-comunicativ.
Scopul manualului este posedarea practică a limbii oficiale a statului ca a doua limbă în vederea realizării unor necesităţi comunicative generale.
Structura lucrării este determinată de intenţia autorilor de a prezenta materialul lexico-gramatical gradat din punctul de vedere al dificultăţii de însușire, dar și în funcţie de modul firesc de expansiune a structurilor sintactice.
Principiile care au servit drept bază pentru stabilirea sarcinilor didactice sunt: caracterul progresiv al gradului de dificultate a materiei de studiu, repetarea sistematică a cunoștinţelor acumulate anterior și luarea în considerare
a necesităţilor comunicative ale cursanţilor.
La selectarea și prezentarea fenomenelor de limbă s-a ţinut cont de valoarea practică a structurilor și a temelor predate. Din acest punct de vedere, exemplele alese sunt cele utilizate frecvent în viaţa de zi cu zi, iar tematica lecţiilor este corelată cu situaţiile comunicative tipice.
Așadar, cursanţilor li se oferă materialul necesar pentru obţinerea unor deprinderi de comunicare eficiente.
Fiecare lecţie din manual se împarte în 4 compartimente:
I. Vocabular;
II. Gramatică;
III. Intenţii comunicative;
IV. Text-sinteză.

Hitfile.net
Turbobit.net
Wayupload.com

Leave a Comment

Translate »