ENG-BCS Glosar osnovnog teksta Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i njenih država članica i Bosne i Hercegovine

eng-bcs glossary?

ENG-BCS Glosar osnovnog teksta Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i njenih država članica i Bosne i Hercegovine
Publisher: Direkcija za evropske integracije BiH
Date: 2008
Format: 29×21
Pages: 51
Size: 0.5 MB (PDF>RAR)

??????:
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i
Hercegovine potpisan je 16. juna 2008. godine u Luksemburgu na 23 službena jezika Evropske unije i tri službena
jezika Bosne i Hercegovine. Potpisivanjem ovog Sporazuma Bosna i Hercegovina je preuzela niz obaveza i približila
se velikoj jezičkoj porodici Evropske unije. Jedna od najvećih obaveza koja prozilazi iz Sporazuma jeste
usklađivanje zakonodavstva BiH sa pravnim propisima Evropskih zajednica i Evropske unije (acquis
communautaire). Ova obaveza, između ostalog, podrazumijeva postojanje kvalitetnih prevoda pravnih propisa EU i
razvijanje odgovarajuće pravne i stručne terminologije iz područja evropskih integracija.

Download from Uploading.com
Download from FileServe.com


Leave a Comment

Translate »