Glasovni razvoj hrvatskoga jezika

glasovni razvoj hrvatskoga jezika?

Glasovni razvoj hrvatskoga jezika
Author: Georg Holzer
Publisher: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Date: 2011
Pages: 193
Format: Scanned PDF book/good quality – 300 dpi, OCR-ed
Size: 3.57 MB

??????:
“Knjiga Georga Holzera Glasovni razvoj hrvatskoga jezika prijevod je njemačkog izvornika Historische Grammatik des Kroatischen. Einleitung und Lautgeschichte der Standardsprache objavljenoga 2006. godine. Knjigu je prevela Barbara Štebih Golub. U njoj se na sažet način opisuju glasovne i akcentološke promjene od praslavenskog do hrvatskoga jezika. Relativna kronologija glasovnih promjena sjajno je razrađena i potkrijepljena primjerima iz jezičnih spomenika, a uz iscrpan prikaz povijesti fonološkog sustava standardnoga jezika daju se i usporednice iz hrvatskih narječja. Velika je vrijednost knjige u preciznom i znanstveno utemeljenom prikazu glasovnih zakona kojima se hrvatski jezik odlikuje od drugih slavenskih jezika, te u pažljivom korištenju romanskih posuđenica u istraživanju relativne kronologije glasovnih promjena.Jakov Mikalja: Blago jezika slovinskoga (1649./1651.)”

Mirrorstack
Files.Uz
mirror
Password: uztranslations


Leave a Comment

Translate »