Rječnik stilskih figura


rje269nik stilskih figura?
Rječnik stilskih figura
Author: Krešimir Bagić
Publisher: Školska knjiga
Publication date: 2012
ISBN: 9789530400436, 9530400438
Number of pages: 356
Format: PDF/Excellent (300 dpi, bookmarks, ClearScan)
Size: 13MB

Prvi moderni, sveobuhvatni popis i opis stilskih figura!
Knjiga sadrži:
158 figura
iscrpne i pregledne natuknice (etimologija, određenje i povijest figure te prikaz njezina funkcioniranja u govoru i tekstu)
obilje komentiranih primjera iz književnosti, razgovornog, novinarskog i akademskog jezika, religijskih tekstova i usmene kulture, pravnog i političkog govorništva, reklame i grafita, slikarstva, fotografije i stripa, glazbe i filma
Živimo u vremenu neograničene komunikacije ograničena broja informacija. Nove tehnologije, opća demokratizacija, spektakularizacija i komercijalizacija društva, mediji i reklama iznova upućuju na važnost retorike koja teško shvativo predočava trenutačno razumljivom slikom. Ovaj rječnik nastoji što preglednije izložiti nauk o figurama, navesti što prikladnije i raznovrsnije primjere upotreba pojedine figure, naznačiti povijest njezina razvoja i mišljenja o njoj te opisati njezinu ulogu i učinke u recentnim govornim praksama. Ovisno o konkretnoj figuri navođeni su primjeri iz književnosti, govorništva, religijskih tekstova, usmene kulture, novinskog, publicističkog i akademskog diskurza, enigmatike, razgovornog jezika, žargona, grafita i reklame.
Uz to povremeno je ilustrirana figurativnost izvan prostora jezika – u vizualnim praksama (slikarstvu, skulpturi, fotografi ji, karikaturi, stripu), glazbi, geometriji, matematici i sl. U želji da se oblikuje što potpunija i iscrpnija informacija rječnička natuknica spaja leksikografski, raspravljački i interpretacijski stil.
Svaki je rječnik, kako je ustvrdio još Anatole France, „svemir poredan po abecedi”. Nikad čovjek ne zna kamo će ga odvesti, kako iznenaditi, gdje i čime nagraditi.
O radu na knjizi autor kaže: „Na Rječniku stilskih figura radio sam, s manjom ili većom pomnjom, hobistički i studijski,kao istraživač i kao nastavnik, kao govornik i kao sugovornik, kao pisac i kao čitatelj više od deset godina. Taj me posao vodio u mnoga nepoznata područja, širio granice mišljenja o jeziku i komunikaciji, nudio nove spoznaje ili barem upućivao na put prema njima. Vjerujem da me bavljenje figurama obogatilo i stručno i privatno te se nadam da će čitatelj na stranicama koje slijede moći prepoznati barem djelić fascinacije temom koja se krije iza njih.“

Mirrorcreator
Mirror

Leave a Comment

Translate »