Slavenska poredbena gramatika 1 & 2

slavenska poredbena gramatika 1 2?

Slavenska poredbena gramatika 1 & 2
Author: Milan Mihaljević
Publisher: Školska knjiga
Publication date: 2002, 2014
Number of pages: 242 + 319
Format / Quality: 300 dpi + 400 dpi – high quality scan, OCR-ed
Size: 10 MB

??????:

Knjiga je podijeljena u tri poglavlja: Morfologija, Prozodija, Slavenska pradomovina, uključujući i opsežnu Bibliografijui Kazala,Morfologijapočinje uvodnim tekstom u kojem autor objašnjava temeljne pojmove koje će upotrebljavati u svom radu (morfologija, tvorba, derivacija, fleksija, morfem itd), a zatim slijede potpoglavlja koja govore o pojedinim vrstama riječi.
U poglavlju Prozodijaautor pokazuje što se zapravo zna o odnosima među slavenskim jezicima na suprasegmentnoj ravni.
U trećem poglavlju, Slavenska pradomovina, autor prikazuje relevantne pokušaje da se odgovori na pitanje gdje je bila domovina praslavenskoga jezika. Drugom knjigom Poredbene slavenske gramatike Milan Mihaljević kompletirao je svoje djelo Poredbena slavenska gramatika, 1. dio, objavljeno u Školskoj knjizi 2002.godine. Time je popunio doista veliku prazninu u našoj filologiji i u našoj sveučilišnoj nastavi.

***if you want to support uz-translations, if possible try to download from turbobit please***

turbobit
mirrorupload
embedupload

Password: uztranslations


Leave a Comment

Translate »