Kratky rusinsky slovnik


kratky rusinsky slovnik?Kratky rusinsky slovnik
Author: Hnát Andrej
Publisher: Trebišov
Publication date: 2003
ISBN: 80-969003-8-2
Number of pages: 132
Format / Quality: pdf
Size: 3,1 MB

Rusínsky jazyk (rusínčina) je na našom území pôvodným materinským idorozumievacím jazykom obyvateľov časti severovýchodnéhoSlovenska terajšieho Prešovského kr^a. Najvýraznejšie je rus ínskamenšinazastúpená v okresoch Medzilaborce, Snina, Svidník, Stropkov, Bardejov, Prešov a StaráLubovňa Enklávypôvodnéhomsínskehoobyvateľstvasanachádzajú i v iných okresoch Slovenska. Rusínske obyvateľstvo má podľa BEŇKA (Hnát, 1999) historický pôvod vo viacerých prisťahovaleckých vlnách. Od druhq polovice

Download

Leave a Comment

Translate »