English-Slovene Glossary of Paint and Coating Terminology

English-Slovene Glossary of Paint and Coating Terminology
Author: Matjaz Pavlic
Publisher: Univerza v Ljublani Biotehniska Fakulteta
Number of pages: 65

Format / Quality: PDF / excellent
Size: 976 KB

??????:
Univerza v Ljubljani
Biotehniška Fakulteta
Oddelek za Lesarstvo
Matjaž Pavlič
Angleški slovar strokovnih izrazov s področja površinske obdelave
Glossary of Paint and Coating Terminology
Ljubljana 2002
+ Viri (Links)

Download
No Password

Leave a Comment

Translate »