Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni: Zbirka testov (PDF+MP3)

izpit iz znanja sloven353269ine na osnovni ravni zbirka tekstov?

Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni: Zbirka testov (PDF+MP3)
Author: Ina Ferbežar, Ivana Petric Lasnik
Published: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Izpitni center, Ljubljana, 2006
Language: Slovene
Format: PDF, MP3
Pages: 95
Audio: 192 Kbps, 2 channels, 44.1 KHz
size: 237 Mb

??????:
Zbirka testov je namenjena kandidatom za izpite iz znanja slovenščine na osnovni ravni, to je vsem, katerih prvi jezik ni slovenščina, potrebujejo pa javno veljavno listino o znanju slovenščine kot drugega oz. tujega jezika, tj. spričevalo, ki ga lahko uporabljajo zlasti za uradne potrebe. Zbirka ponuja možnost intenzivnejše priprave na izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni: ponuja vse informacije, potrebne ob prijavi na izpit, predstavlja posamezne izpitne naloge in izpit v celoti, vključuje pa tudi tri vzorčne teste, ki so namenjeni vajam. Zbirka testov torej natančno seznanja tako kandidate kot tudi vse, ki jim pri učenju želijo pomagati, z izpitom iz znanja slovenščine na osnovni ravni in njegovim potekom.

download:

mirror


Leave a Comment

Translate »