SOL 4000 [SAMPLE PREVIEW]

sol 4000 sample preview?

SOL 4000 [SAMPLE PREVIEW]
Author: Gunilla Rundblom, Leif Berg, Christer Jonasson, Kaj Hildingson, Ludvig Myrenberg, Per Thorstensson
Publisher: Natur och Kultur
Date: 2011
Pages: 1,772 (preview: 220)
Format: PDF (rar)
Size: 55.4 MB
Target language: Swedish
Source languages: Swedish

??????:
79 delar och tusen möjligheter
I år går vi i mål med första delen av SOL 4000. Nu finns samtliga elevböcker, fokusböcker, lärarhandledningar med mera på plats. Allt som allt handlar det om 79 tryckta och digitala delar. 79 delar som ger dig som lärare mer än tusen möjligheter att nå kursplanens mål och elevernas behov! Men betyder siffran 79 att vi är nöjda? Inte alls. Därför påbörjar vi nu andra delen i skapandet av SOL 4000. Vi börjar bygga lärar- och elevwebbar som kommer att innehålla allt från bedömningsstöd och Sva-stöd, till stöd för interaktiva skrivtavlor och självtester.

Med SOL 4000 på webben blir möjligheterna ännu fler!

Horisont – SOL-alternativet för dig som vill arbeta ämnesöverskridande och tematisk!
I Horisont är alla elevböcker i geografi, historia, religion och samhällskunskap för en årskurs samlade i en enda bok. Innehållet är exakt detsamma som i elevböckerna och Horisont finns för årskurs 7, 8 och 9.

This is just a sample preview. Any help in finding the books is welcome.

https://www.embedupload.com/?d=6DSEIIAQCQ
https://turbobit.net/88f7vumwyzyq.html

Password: uztranslations


Leave a Comment

Translate »