SVENSK-NORSK ORDLISTE

svensk-norsk ordliste?

SVENSK-NORSK ORDLISTE
Author: ved Willy Dahl
Publisher: ANNA FORLAG
Publication date: 2010
Number of pages: 26
Languages:Norwegian/Swedish
Format / Quality: PDF/ veldig bra
Size: 906KB

Dette er en liste over svenske ord og uttrykk som ikke er umiddelbart forståelige for et norsk publikum, med oversettelse til norsk. Den er ment som en slags ”førstehjelp” for folk som har lyst til å lese svenske bøker på originalspråket, eller for eksempel er på shoppingtur over grensen til nabolandet.
Størstedelen av ordforrådet i norsk og svensk er felles, og er ikke med i listen. Det gjelder også de fleste internasjonale ord, men svensk bruker en del fremmedord som er ukjent i norsk. Ord der skriftulikheten er bagatellmessig (f. eks. svensk ck der norsk har kk, infinitiv på –a der norsk bokmål har –e, forstavelsen o- for norsk u-, ä for e o. l. ) er ikke tatt med.

I noen tilfeller kan et svensk ord ha samme betydning som i norsk, men også en tilleggsbetydning som er ukjent i norsk. Dette er registrert med tegnet ~ , som betyr “det samme”. Altså slik: affär 1) ~ 2) butikk, handel, forretning.

Det er ikke gitt noen grammatiske definisjoner av oppslagsordene.Grunnen er at de som bruker en ordliste som denne, som regel vil møte det ukjente ordet i en sammenheng som gjør det klart om det er et substantiv, et verb e.a. Når et substantiv er avledet av et verb, eller omvendt, er bare det ene ordet tatt med. De som slår opp på for eksempel substantivet ”tjallare”, vil bare finne verbet tjalla = angi, tyste.
Noen vil nok synes at her er det tatt med altfor mange ord; de kan jo være glade for at de har bedre språkkunnskaper enn de fleste. Jeg synes det er bedre at det kommer inn noen overflødige ord, enn at viktige ord skulle mangle.

Arbeidet er basert på flere årtiers notater fra flittig omgang med svensk litteratur. I alle tvilstilfeller er defisjonen sjekket mot Bonniers svenska ordbok, et verk som er helt uunnværlig for alle som vil studere grannespråket nøyere. Rettskrivningen følger ellers Svenska Akademiens ordlista. I sluttfasen har jeg ekserpert noen svenske bøker fra de aller siste årene, noe som har ført med seg at her opptrer det ord, særlig slanguttrykk, som ennå ikke har fått plass i ordbøkene.

Det er brukt svært få forkortelser. Den viktigste er “sl.f.”, slang for, som altså markerer at det dreier seg om litt spesielle uttrykk. I noen få tilfelle er det med “finl.sv.” markert at ordet brukes mest i det svensktalende Finland. – Den svenske rekkefølgen av de nordiske bokstavene sist i alfabetet er å, ä, ö; her er det brukt den rekkefølgen norske lesere er vant med, ä, ö, å.*

Fordelen ved denne publiseringsmåten er at det er en enkelt sak å rette i og oppdatere manus. Utgiveren vil være takknemlig for alle meldinger om feil eller misforståelser, og for forslag om svenske ord og uttrykk som bør være med i listen. Send en e-post til willy@annaforlag.no, eller skriv til Willy Dahl, Breiviken 6, 5042 Bergen. Helst kildehenvisning!
Bergen i februar 2010

mirrorcreator
depositfiles
mirror

No Password


Leave a Comment

Translate »