Text i fokus 1

text i fokus 1?

Text i fokus 1
Author(-s): Cecilia Fasth, Anita Kannermark
Publisher: Folkuniversitetets förlag
Publication date: 2003
Number of pages: 112
Format / Quality: PDF / Excellent
Language: Swedish
ISBN-10: 9174345052
ISBN-13: 978-9174345056
Size: 20.5 MB

??????:
Text i fokus vänder sig till studerande som vill förbättra sin läsförståelse. Läromedlet består av två böcker och är lämpligt att använda på en avancerad nivå i svenska som andraspråk.
Bokens texter är hämtade från tidningar och tidskrifter och har stor variation vad gäller ämne, stil och svårighetsgrad. De spänner över områden som språk, historia, samhälle, relationer, miljö och kultur. Till varje text finns övningsuppgifter som testar färdigheterna i sök-, översikts- och närläsning.
För att ge stöd vid valet av texter har dessa indelats i tre nivåer (A, B och C) efter svårighetsgrad.
Text i fokus ger ett rikt och varierat ordförråd som befästs genom återkommande övningar i ordkunskap.
Text i fokus 2 är upplagd på samma sätt som del 1 och bygger vidare på kunskaperna med stimulerande texter och varierade övningar.

Hitfile.net
Turbobit.net
Wayupload.com


One thought on “Text i fokus 1

Leave a Comment

Translate »