Hunların Dili

hunlarin dili?

Hunların Dili
Author: Talat Tekin
Publisher: Doruk Yayınları – 1993
Format / Quality: Pdf
Size: 2,8 Mb
Language:Turkish

??????:
Bu kitapçık, Çin kaynaklarında anlamları belli Hunca sözcüklerle, Çin’in kuzeyinde bir devlet kuran Hun soyundan T’o-palara ait bazı unvanların ve 5 hecelik iki dizeden oluşan Hunca beytin Türkçe olarak açıklanabileceğini göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Download


Leave a Comment

Translate »