Karaçayca söz varlığının karakteristik özellikleri üzerine

kara231ayca s246z varl305287305n305n karakteristik 246zellikleri 252zerine?

Karaçayca söz varlığının karakteristik özellikleri üzerine
Author: Evá Csáki
Publisher: Tehlikedeki diller dergisi
Publication date: 2012
Number of pages: 10
Format / Quality: pdf
Size: 152kb

Kafkasya kökenli Karaçaylar Türkçe konuşan dünyanın Kıpçak grubuna aitir. Rusya sömürgeciliğinden kurtulmak üzere geniş bir grup yirminci yüzyılın başlarında Anadolu’ya kaçmışlardır Zalim kaderin sapanları ve okları sözleriyle ifade edildiği gibi kalanların çilesi de henüz bitmedi. Durum göçmenler için de kolay değildi. Göçmenler Orta Anadolu’ya yerleştirildiler bu da Türk-Rus savaşında yer almak anlamına geliyordu. Hala eski gelenekleri, inançları, halk türkülerini ve oyunlarını bilen köylüler vardır. Hatta kasabalarda dahi Karaçayca konuşanları bulmak mümkündür. Ancak resmi yazısı bulunmayan, okullarda resmi olarak öğretilmeyen diller için asimilasyon kaçınılmazdır. Türkçe çok geçmeden Türkiye’de konuşulan Karaçaycayı absorbe edecektir

Download
mirror


Leave a Comment

Translate »