Kumuk ve Balkar lehçeleri sözlüğü

kumuk ve balkar leh231eleri s246zl252287252?

Kumuk ve Balkar lehçeleri sözlüğü
Author: Gyula Németh
Translator & Çeviren:Kemal Aytaç
Publisher: Kültür Bakanlığı Yayınları
Publication date: 1990
ISBN: 975-17-0746-3
Number of pages: 69
Format / Quality: PDF
Size: 10,3 Mb
Language: Kumuk- Balkar-Turkish

Kumuk ve Balkar Lehçeleri Sözlüğü, Kafkasya’da yaayan iki küçük Türk boyunun Türkiye Türkçesindeki ilk sözlüğüdür. Bu sözlük, ünlü Macar Tükologu Gyula Nemeth tarafından Almanca-Macarca olarak yayınlanmıştır. Bu çeviri Almanca aslından yapılmıştır. Eser, gerek üniversitelerimizin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve gerekse bu konu ile ilgilenen kişi ve kurumlara, bir kaynak kitap olarak yardımcı olacaktır.

Download


Leave a Comment

Translate »