Luğati Cığatayi – Türki Usmani


lu287ati c305287atayi - t252rki usmani?
Luğati Cığatayi – Türki Usmani
Author: Buxarali Şeyx Süleyman
Source:baydic.com
Publication date: 2005
Number of pages: 560
Format: Doc
Size: 1,1 Mb
Language:Old Uzbek- Old Turkish

Aba : (b p ) apacığa. Abla. Böyük bacı. Ağabacı.
böyük aba: yapuqcığa.
Abadancığa : abdancığa. Ovadan. Göstərişli. Gözəl. Yaxşıqlı. Bollu.
Abağa : abağa. Dədənin qardaşı. (böyük) əmi. Amca. – ağa ini: kiçik əmi.
Abağucığa : < yapaqu. Yön. Yan. Tərəf.
Abamaqcığa: (< yapmaq: örtmək. Ötürmək). 1. Mən', diriğ edmək. 2. Buraqmaq. 3. Qaçırmaq.
Abanmaq : əba edmək. Yatlamaqcığa. Yadlamaq. Çəkinmək. Pərhiz edmək. Istikrah edmək.
Abdancığa : abadancığa. Ovadan. Göstərişli. Gözəl. Yaxşıqlı. Bollu.

rapidshare
letitbit
Password: turklib

Leave a Comment

Translate »