Adım Adım Türkçe 3 / Sesli Ders Kitabı 3 – ?????-????????? ? ???????? ????????? ????? Adım Adım Türkçe 3

ad305m ad305m t252rk231e 3?

Adım Adım Türkçe 3 / Sesli Ders Kitabı 3 – ?????-????????? ? ???????? ????????? ????? Adım Adım Türkçe 3
Author: Dilset Yayınevi
Publisher: Tuncay Öztürk, Sezgin Akçay, Hüseyin Duru, Salih Gün, Hüseyin Bargan, Hamza Ersoy, Abdullah Yiğit,
Publication date: 2005
Format / Quality: Mp3
Size: 27,7 Mb/40.3 Mb
Language:Turkish

??????:
Dil, öğrencilerin çevrelerindeki olayları sorgulayarak karar vermesine, olayları farklı açılardan değerlendirmesine, sosyalleşmesine ve çağdaşlaşmasına büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle öğrencilerin okuma, konuşma, dinleme, yazma, dil bilgisi ile ilgili temel becerileri kazanmaları gerekir. Türkçe öğretiminde bu öğrenme alanları birbirini etkilemekte ve tamamlamaktadır. Dolayısıyla bu öğrenme alanları Türkçe öğretiminde bir bütün olarak ele alınmaktadır.

İşte Adım Adım Türkçe 3 ve 4 Öğretmen Kitapları’nda bu öğrenme alanlarının en verimli bir şekilde nasıl verileceği izah edilmektedir. Öğretmen kitapları, Adım Adım Türkçe Ders Kitabı 3 ve 4’deki “Derse Hazırlık, Kelimeler, Örnekleme, Konuşma, Dinleme, Deyim, Telaffuz, Dil Bilgisi, Tercüme, Oyun, Değerlendirme, Müzik Kutusu, Ödev, Serbest Okuma, Bunları Biliyor musunuz?, Pratik Türkçe” bölümlerinin nasıl işleneceğini, öğrencilere ek olarak neler sorulacağını, ders işlenişiyle ilgili yöntem ve teknikleri ele almaktadır.

?????-?????? ? ???????? Adım Adım Türkçe 3 ? ??????? mp3. ????? ????, ???? ?????-?????? ????????? ???????? ????

Ders Kitabı 3 – 111 Mb
Ders Kitabı 3 – Muzik CD – 57.8 Mb
Kelimeler Dunyasi – 39.1 Mb


Leave a Comment

Translate »