Ansiklopedik Dinler Sözlüğü

ansiklopedik dinler sozlugu?

Ansiklopedik Dinler Sözlüğü
Author: Mehmet Aydın
Publisher: Din Bilimleri Yayinlari – 2005
Format / Quality: Chm
Size: 3,24 Mb
Language:Turkish

??????:
Ansiklopedik Dinler Sözlüğü Hristiyanlık, Yahudilik, İslamiyet, Hinduizm, Budizm gibi bugün yaşayan Dinlerle ilgili terimleri ihtiva ettiği kadar Mısır,Roma ve Yunan,İran,Çin Dinleri gibi Dinlerle de ilgili bir çok terim ihtiva etmektedir.Ülkemizde, bu tür çalışmaların oldukça az olması ,bu çalışmanın Ülkemiz açısından yararını ortaya koymaktadır.Ansiklopedik Dinler Sözlüğünün en orijinal yönü Türk Kültürü ile ilgili bir çok maddeyi de içinde toplamış olmasıdır.

Hem geçmiş Medeniyet ve Dinlerin Kültürel mirasını hem de bugünün Dini Dünyasının Terminolojilerini ihtiva eden Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, Ülkemizin Kültürel hayatına önemli katkılar sağlayacağını ümit etmekteyim.

Download


Leave a Comment

Translate »