Ansiklopedik Politika Sözlüğü

ansiklopedik politika s246zl252287252?

Ansiklopedik Politika Sözlüğü
Author: Faruk Sönmezoğlu
Publisher: letişim. Yayınları
Publication date: 1985
Number of pages: 341
ISBN: 9780710304827
Format / Quality: PDF
Size: 20,78 ?b

1950 yılında doğan Faruk Sönmezoğlu, lisans öğrenimini 1973 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde yaptı. Mezun olduğu fakültede 1976 yılında araştırma görevlisi oldu. Daha sonra aynı fakültede 1980’de doktorasını yaptı, 1986’da yardımcı doçent, 1989’da doçent ve 1996’da profesör oldu. Faruk Sönmezoğlu, 2004-2006 yılları arasında ve 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde dekanlık yapmıştır ve halen Uluslararası İlişkiler bölümü anabilimdalında öğretim üyesidir.

Download


Leave a Comment

Translate »