Gosterge bilim sozluyu (glossary of Semiotics)


Gosterge bilim sozluyu (glossary of Semiotics)
Author: B a h a r Dervişcemaloğlu
Publisher: B a h a r Dervişcemaloğlu
Number of pages: 87
Format: pdf/good
Size: 581kb

Abduction (T…., Fr. Abduction): I.Man. Charles Peirce tarafından, bir varsayımın
(hypothesis) biçimlendirildiği ya da üretildiği çıkarım sürecini belirtmek için
kullanılan bir terim. Peirce, 1900’den önceki çalışmalarında “bilinen kurallardan
hareket ederek bir olguyu açıklamak” anlamında varsayım (hypothesis) terimini
kullanıyordu.

Download

Leave a Comment

Translate »