Ibn Arabsah.Acaibul Makdur (Tarih-i Timurlenk)


ibn arabsah acaibul makdur tarih-i timurlenk?Ibn Arabsah.Acaibul Makdur (Tarih-i Timurlenk)
Author: Şehâbeddin İbn Arabşah
Translator & Çeviren: Nazmîzâde Efendi
Publisher: İstanbul.,Cemil Boran Kitaplığı
Publication date: 1860
Number of pages: 243
Format: PDF
Size: 24,65 Mb
Language: Old Turkish

Arapça olan eserin tarn adı Acâ’i-bü’-makdûr fî nevâ’ibi (ahbâri) Tiamur’dur. Muhtemelen 1435 yılında tamamlanan eserde kısa bir girişten sonra Timur’un adı, soyu, çeşitli ülkeleri istilâsı ve bunun sebepleri açıklanmakata, daha sonra hükümdann hayatı ve sırasıyla seferleri anlatılarak ele geçirdiği şehirlerde yaptığı yağma ve katliaamlar acı bir dille tasvir edilmektedir. Ayrıca eserde. Timur’un 1405 yılında Otrar’da ölümünden, tahtı ele geçiren torunu Halil Sultan’ın 1409’da Semerkant ve Mâverâünnehir’in idaresini amacası Şâhruh’a terketmesine kadar geçen zaman içinde cereyan eden hadiaseler hakkında da değerli bilgiler yer almaktadır.

Download
mirror

Leave a Comment

Translate »