Idari askeri unvan ve terimler


idari askeri unvan ve terimler?Idari askeri unvan ve terimler
Author: abulkadir donuk
Publisher: Turk Dunyasi Arastirmalari Vaki
Publication date: 1988
ISBN: 9757628115
Number of pages: 76
Format:pdf
Size: 59MB

Asırlardan beri çeşitli zaman ve bölgelerde, birbirinden ayrı birçok imparatorluk ve devletler kurmuş olan Türk topluluklarındaki idarî-askerî terim ve unvanların tek tek incelenerek, eski Türk devletlerinin teşkilât ve müesseselerini ortaya çıkarmak, bu kitabın esasını oluşturmaktadır. Ayrıca bu terimleri yabancı kaynaklara bağlamak isteyenlere de bir cevap niteliğindedir.
Prof. Dr. Abdülkadir Donuk’un titiz çalışması neticesinde, bu alanda ilk olarak hazırlanan bu eserde; ünvanlar ve terimler,131 sayfada alfabetik sıraya göre ve hangi devletler tarafından kullanıldığı dikkate alınarak düzenlenmiştir.
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından neşredilen bu eser, gelecekte üzerinde çalışacaklara ve meraklılara kaynak niteliğindedir. (Basım yılı: 1988-III. Hamur)

uz-translations.uz
mirrorcreator.com

Leave a Comment

Translate »