Müfredat – KUR’AN ISTILAHLARI SÖZLÜĞÜ


m252fredat - kuran istilahlari s214zl220286220?Müfredat – KUR’AN ISTILAHLARI SÖZLÜĞÜ
Author: unknown
Publisher: unknown
Format: chm/rar very good
Size: 1.2MB

Râgıb’ın el-Müfredâfı, Tefsir disiplini içinde değerlendirilen bir Kur’ân Kavramları çalışmasıdır. Müfredat, bu alanda yapılan çalışmaların en değerlisi ve en rağbet görenidir. Bunun pek çok sebebi vardır:
1. En başta geleni, Kur’ân kavramlarının büyük bir vukufiyet ve titizlikle ele alınmış olmasıdır.
2. Bir diğer özelliği de, Kur’ân kavramlarını tüketmeyi aklının ucundan bile geçirmeden onlara hizmet etmeyi bir şeref bilmesidir. Onun için kullandığı üslup ve İfade tarzı genelde içli, duyarlı ve bilinçlidir. Değişik görüşleri verirken, çoğu zaman tercih etme yoluna bile gitmemiş olması, onun ne kadar engin bir ihtilaf fıkhına vakıf olduğunu göstermektedir. Hemen hiçbir yerde kavramların anlamla¬rına indirgemeci bir yaklaşım sergilememiş olması da, her sayfada onun âlimâne tutumunun tanıklığını yapmaktadır.

Download

Leave a Comment

Translate »