TÜRK DILLƏRINDƏN ƏKLƏR

t220rk dill399rind399n 399kl399r?

TÜRK DILLƏRINDƏN ƏKLƏR
Author: HƏSƏN BƏY HADI
Publisher: Təbriz
Publication date: 2003
Number of pages: 42
Format / Quality: pdf
Size: 2,7 MB

.-1. türkiyə. -2. azərbaycan. -3. başqurd. -4. qazaq. -5. qırqız. – 6. özbək. – 7.
tataristan. -8. türkəmən. -9. uyğur. -09. dərləmə sözlüyü. (– dər : dərləmə
sözlüyü). 10. yakut .-11. qaraçay.-12. monqol.-13. oral altay. -14. xarəzm. -15.
kumuq. -16. sənglağ. -17. tuva. – tarama : tarama sözlüyü. – ka : mahmıd
kaşğarli toplusu. – əndəlusi : kitabi əl idrakil lisanəl ətrak.

https://www.embedupload.com/?d=3BVWKGGAMX

https://turbobit.net/6ooi6vp0uuz7.html


Leave a Comment

Translate »